Planeringen av Flygbanan och Östbanan ska inledas med det snaraste