Planering av gator

Gator, parker och öppna platser planeras på områden som anges i detaljplanerna. Gatuplanering behövs också i befintliga gatumiljöer, exempelvis:

  • i förbättringsobjekt
  • för att förbättra tillgängligheten
  • för utplacering av farthinder
  • för att förbättra trafiksäkerheten

Planeringsfaser

På webbplatser och i lokaltidningar meddelas när planeringen påbörjas (när planen blivit anhängig). Kommuninvånarna kan bidra till ett gott slutresultat genom att framföra sina synpunkter medan planen är anhängig.

I utkastskedet ordnas en informationsträff om de viktigaste planeringsobjekten.

På basis av planeringsarbetet utarbetas ett planeringsförslag som läggs fram offentligt. Framlagda planeringsförslag kan man ta del av på webbplatser eller på servicekontoret Kompassen.

Ta kontakt