Planen för kulturfostran för barn under skolåldern tas i användning