Dessa kan även intressera dig

Plan för att stödja den äldre befolkningen

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2020–2023

Uppdateringen av Borgå stads plan för tjänster till äldre har börjat. Planen ger riktlinjer för utvecklingen av tjänster som främjar välbefinnandet hos äldre personer under de närmaste fyra åren.

En arbetsgrupp har tillsatts för arbetet med planen. I gruppen ingår representanter från stadens olika sektorer och från äldrerådet. Planen utarbetas under hösten 2019 och lämnas till de politiska beslutsfattarna i början av år 2020.

Centrala teman för planen kommer att vara boende och boendemiljö, förutsättningarna för en aktiv vardag samt kommunikation och servicehandledning.

Bidra med idéer och hälsningar till arbetsgruppen som sammanställer planen.