Dessa kan även intressera dig

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015–2018

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015–2018 -programmet styr planeringen och utvecklingen av tjänster som stöder de äldre som bor hemma. Programmet understryker samarbetet mellan staden och de olika aktörerna, planets centrala tanke är "Samarbete ger mer livskvalitet". Att utveckla den preventiva verksamheten anses väldigt viktigt. Programmets centrala teman är boende och boendemiljö, kultur och motion, frivilligarbete samt servicehandledning och kommunikation.

Den nya planens sammanställning påbörjas i augusti 2019.