Dessa kan även intressera dig

Bäst också i vardagen - Välfärdsplanen för den äldre befolkningen 2020-2023

Uppdateringen av Borgå stads välfärdsplan för den äldre befolkningen är på slutrakan. Planen lämnas till de politiska beslutsfattarna i början av året. Välfärdsplanen ger riktlinjer för utvecklingen av tjänster som främjar välbefinnandet hos äldre personer under de närmaste fyra åren.

Centrala teman för planen kommer att vara boende och boendemiljö, förutsättningarna för en aktiv vardag samt kommunikation och servicehandledning.