Personalrapport 2020: Coronaårets verkningar syns inte i personaluppgifter