Personalrapport 2019: ur personalens synvinkel var förra året ett bra år