Personalrapport 2018: staden satsade på att avhjälpa missförhållanden i avlöningen