Personalen i högstadieskolorna börjar använda munskydd