Personal

Kontaktuppgifter till personalen

Byråsekreterare Anna Söderberg
kundbetjäning, löner, räkningar
anna.soderberg@borga.fi
tel. 040 837 3701, 019 520 2660 
må-to kl. 10-15

Studierådgivare Kaj Liljalehto 
kundbetjäning
kaj.liljalehto@borga.fi
tel. 040 489 9677, 019 5202660
må-to kl. 10-15 

Kvällsvaktmästare Maarit Lehto 
Mbi-avdelningen i Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3-7
må-to kl. 16.30-20.00 
tel. 040 676 1430
maarit.lehto@borga.fi

Maria Malin, ekon.mag., biträdande rektor och rektors ersättare
Ansvarsområde: den svenskspråkiga kursverksamheten och den svenskspråkiga webbinformationen,
öppen universitetsundervisning, fortbildning, samhälle och kultur, navigation och datateknik.
samt det östnyländska projektet Digidags.
tfn 040 489 1891
maria.malin@borga.fi

Maria Lindlöf, hemslöjdslärare
Ansvarsområde: praktiska färdigheter, konst, gymnastik och dans samt MI-spalten i tidningen Östnyland.
Under terminerna säkrast anträffbar måndagar 14.00-15.00 och onsdagar kl. 12.30-13.30.
tfn 040 489 9658
maria.lindlof@borga.fi 

Jenna Romberg, fil.mag., språklärare 
Ansvarsområde: språksektorn, musik, matlagning och hygienpass.
Anträffbar per telefon torsdagar 12.00-14.00
tfn 040 489 9656
jenna.romberg@borga.fi