Personal

Kontaktuppgifter till personalen

Kundbetjäning:

Byråsekreterare Anna Söderberg
kundbetjäning, löner, räkningar
anna.soderberg@borga.fi
tfn 040 837 3701, 019 520 2660 
från augusti: kl. 10–11.30 och 12.30-15.00.

Studierådgivare Kaj Liljalehto 
kundbetjäning
kaj.liljalehto@borga.fi
tfn 040 489 9677, 019 5202660
från augusti kl. 10–11.30 och 12.30-15.00 

Kvällsvaktmästare Maarit Lehto
arbetar under terminerna i Mbi-avdelningen i Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3-7
tfn 040 676 1430
maarit.lehto@borga.fi

t.f.rektor Sanna Markkanen, fil.mag. språklärare i finska
tfn 040 612 7479
sanna.markkanen2@borga.fi

Personal ansvarig för den svenska kursverksamheten:

Maria Malin, ekon.mag., biträdande rektor, rektors ersättare
Ansvarig för medborgarinstitutets svenskspråkiga kursverksamhet och för följande ämnen:
samhälle, kultur, psykologi, data och öppen universitetsundervisning på svenska samt
projektchef för Digidagsprojektet.
tfn 040 489 1891
maria.malin@borga.fi

Maria Lindlöf, hemslöjdslärare
Ansvarsområde: praktiska färdigheter, konst, gymnastik, dans, navigation samt MI-spalten i tidningen Östnyland.
Under terminerna säkrast anträffbar må kl. 14.00-15.00 och ons kl. 12.30-13.30.
tfn 040 489 9658
maria.lindlof@borga.fi

Jenna Romberg, fil.mag., språklärare 
Ansvarsområde: språk, musik, matlagning och hygienpass.
Under terminerna säkrast anträffbar må kl. 13.30 -15.30.
tfn 040 489 9656
jenna.romberg@borga.fi