Personal

Kontaktuppgifter till personalen

Byråsekreterare Anna Söderberg
kundbetjäning, löner, räkningar
anna.soderberg@borga.fi
tfn 040 837 3701, 019 520 2660 
må-to kl. 10-15

Studierådgivare Kaj Liljalehto 
kundbetjäning
kaj.liljalehto@borga.fi
tfn 040 489 9677, 019 5202660
må-to kl. 10-15 

Kvällsvaktmästare Maarit Lehto
arbetar i Mbi-avdelningen i Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3-7
anträffbar t.o.m. 30.4.21
tfn 040 676 1430
maarit.lehto@borga.fi

Maria Malin, ekon.mag., biträdande rektor, rektors ersättare
tfn 040 489 1891
maria.malin@borga.fi
Ansvarar inom den svenskspråkiga kursverksamheten för språk, samhälle och kultur, navigation och öppna uni.
Koordinator för det östnyländska flerspråkiga Digidagsprojektet.

Sanna Markkanen, fil.mag., språklärare i finska
t.f. rektor t.o.m. 31.12.2021
säkrast anträffbar under terminerna må kl. 11.00-12.00
tfn 040 612 7479
sanna.markkanen2@borga.fi

Lärare som planerar den svenska kursverksamheten:

Maria Lindlöf, hemslöjdslärare
Ansvarsområde: praktiska färdigheter, konst, gymnastik, dans, musik och matlagning samt MI-spalten i tidningen Östnyland.
Under terminerna säkrast anträffbar må kl. 14.00-15.00 och ons kl. 12.30-13.30.
tfn 040 489 9658
maria.lindlof@borga.fi

Jenna Romberg, fil.mag., språklärare 
tjänstledig läsåret 2020-2021.