Personal

Kontaktuppgifter till personalen

Rektor Pertti Jääskä, FM, PeM
pertti.jaaska@borga.fi
tfn 040 523 0699
säkrast anträffbar må klo 11–12

Byråsekreterare Anna Söderberg
kundbetjäning, löner, räkningar
anna.soderberg@borga.fi
tfn 040 837 3701, 019 520 2660 
må-to kl. 10-15

Studierådgivare Kaj Liljalehto 
kundbetjäning
kaj.liljalehto@borga.fi
tfn 040 489 9677, 019 5202660
må-to kl. 10-15 

Kvällsvaktmästare Maarit Lehto 
Mbi-avdelningen i Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3-7
anträffbar under terminerna, september-april
må-to kl. 16.30-20.00 
tfn 040 676 1430
maarit.lehto@borga.fi

Maria Malin, ekon.mag., biträdande rektor och rektors ersättare
tfn 040 489 1891
maria.malin@borga.fi

Ansvarsområde:
den svenskspråkiga kursverksamheten och den svenskspråkiga webbinformationen,
öppen universitetsundervisning, fortbildning, samhälle och kultur, navigation och datateknik samt projekt Digidags. Även ansvarig för språksektorn läsåret 20-21.

Maria Lindlöf, hemslöjdslärare
Ansvarsområde: praktiska färdigheter, konst, gymnastik,dans, musik och matlagning samt MI-spalten i tidningen Östnyland.
Under terminerna säkrast anträffbar må kl. 14.00-15.00 och ons kl. 12.30-13.30.
tfn 040 489 9658
maria.lindlof@borga.fi

Sanna Markkanen, fil.mag., språklärare
Ansvarsområde: undervisning i finska
säkrast anträffbar under terminerna må kl. 11.00-12.00
tfn 040 612 7479
sanna.markkanen2@porvoo.fi

Jenna Romberg, fil.mag., språklärare 
tjänstledig läsåret 2020-2021.