Personal

Kontaktuppgifter till personalen

Byråsekreterare Anna Söderberg
kundbetjäning, löner, räkningar
anna.soderberg@borga.fi
tfn 040 837 3701, 019 520 2660 
må-to kl. 10-15

Studierådgivare Kaj Liljalehto 
kundbetjäning
kaj.liljalehto@borga.fi
tfn 040 489 9677, 019 5202660
må-to kl. 10-15 

Kvällsvaktmästare Maarit Lehto 
arbetar i Mbi-avdelningen i Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3-7
anträffbar igen från 11.1.2021
må-to kl. 16.30-20.00 
tfn 040 676 1430
maarit.lehto@borga.fi

Maria Malin, ekon.mag., biträdande rektor
t.f. rektor 18.12.2020-28.2.2021
tfn 040 489 1891
maria.malin@borga.fi
Ansvarar inom den svenskspråkiga kursverksamheten för: språk, samhälle och kultur, navigation och öppna uni.

Sanna Markkanen, fil.mag., språklärare i finska
t.f. rektor 1.3-31.12.2021
säkrast anträffbar under terminerna må kl. 11.00-12.00
tfn 040 612 7479
sanna.markkanen2@porvoo.fi

Rektor Pertti Jääskä, FM, PeM 
på semester t.o.m.28.2.2021 och går sedan i pension 1.3.2021.

Lärare:
Maria Lindlöf, hemslöjdslärare
Ansvarsområde: praktiska färdigheter, konst, gymnastik, dans, musik och matlagning samt MI-spalten i tidningen Östnyland.
Under terminerna säkrast anträffbar må kl. 14.00-15.00 och ons kl. 12.30-13.30.
tfn 040 489 9658
maria.lindlof@borga.fi

Jenna Romberg, fil.mag., språklärare 
tjänstledig läsåret 2020-2021.