Peipon koulu (inomhusluftsobejkt)

Kontaktuppgifter

Rektor Antti Ylöstalo

Projektchef Pekka Koskimies, lokalitetsledningen

Miljöhälsovårdens kontaktuppgifter

Skolans nätsidor

Rapporter

Alla rapporter är på finska. Bekanta dig med rapporterna genom att trycka på språklänken som finns i övre hörnet av den sidan (SV).