Paviljongen på Kokonudden iståndsätts under ett sysselsättningsprojekt