Skip to content

Paviljongen på Kokonudden iståndsätts under ett sysselsättningsprojekt

Borgå stads sysselsättningstjänster och kommunteknik inledde i början av april ett projekt för att iståndsätta paviljongen på Kokonudden.

Arbetet omfattar bland annat iståndsättning av marken, lyftning av den del av byggnaden som sjunkit, förnyelse av skadade trädelar samt målning inklusive förbehandling. Iståndsättningsarbetet sysselsätter en arbetsledare och fem arbetstagare som anställts med sysselsättningsanslag.

Den tekniska experten för projektet är Teppo Ruohtula från Uustaas Oy och Borgå stads kommunteknik ansvarar för övervakning av arbetsplatsen. Iståndsättningen beräknas bli färdig i slutet av juni.

Närmare upplysningar:

Inkeri Tarkiainen, anvarig trädgårdsmästare, tfn 0400 877 311

20.4.2017 8:15

Categories: Parker och skogar