Påverka färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning vid diskussionsmöte 20.5