Passeli servicelinje trafikerar till området Kullo – Svartbäck från och med 9 juni