Parkeringstillstånden i Borgå kan nu köpas från en nätbutik