Förfarandet med parkeringstillstånd förnyas. Inom kort kommer ett digitaliskt parkeringstillstånd att tas i bruk. Mera information kommer på vår nätsida innan den digitala tillståndsbutiken öppnar.

De gamla tillstånden är i bruk under hela sin giltighetstid.