Parkeringsplatser

Avgiftsfri parkering

Parkeringen på avgiftsfria parkeringsplatser är inte tidsbegränsad.

Skyldighet att visa när parkeringstiden börjar

  • När parkeringen är tidsbegränsad, kan tiden då man påbörjat parkeringen, meddelas på ett friare sätt.
  • Parkeringsskiva behöver nödvändigtvis inte längre användas, men tiden då parkeringen påbörjats skall kunna påvisas tillräckligt tydligt. (40 §).
  • Tiden som skall markeras för påbörjad parkering, är den tid då fordonet parkerats.

Avgiftsbelagda platser

  • I centrum finns flera avgiftsbelagda parkeringsområden.
  • Parkeringen betalas i automater som accepterar mynt.
  • Betalautomaterna fungerar med euromynt av valörerna 20 och 50 cent samt ett och två euro.
  • Se till att ha mynt med dig, du har inte rätt till avgiftsfri parkering medan du växlar pengar.
  • Kontrollera att parkeringsbiljetten är placerad innanför vindrutan så att den kan läsas utifrån.

Betalning av parkeringen med mobiltelefonen

I Borgå finns fyra tjänster för betalning av parkeringen med mobiltelefonen. Anslut dig till tjänsten i förväg om du vill betala parkeringen med mobiltelefonen. Se anvisningarna via länkarna i sidans nederkant.