Parkering

Att parkera på gatorna inom centrumområdet i Borgå är antingen avgiftsbelagt eller tidsbegränsat.

Avgiftbelagda tider:

  • mån.- fre. kl. 8–18
  • lör. kl. 8–15

Borgå stad har försett tre parkeringsautomater med huvor som har mobilbetalningsoperatörernas reklam. Automaterna finns vid adresserna Stadshusgatan 5, Lundagatan 5 - 7 och Krämaretorgets P-område.

På det här viset försöker man styra bilisterna att avlägga parkeringsavgiften genom mobilbetalning. Vid Borgå stads P-områden och avgiftsbelagda gatuparkeringar kan man betala parkeringsavgiften med Easypark och Parkman applikationerna. Med mobilbetalningen inleder bilisten parkeringstiden när hen parkerar och avslutar då hen avlägsnar sig från parkeringsplatsen. På det här viset betalar bilisten endast för den tid hen använder sig av parkeringsplatsen.

I närområdet finns automater som fungerar med mynt- och kortbetalning och förutom ovannämnda tre automater, fungerar alla övriga automater normalt.

Parkering för turister som besöker Borgå 

Parkeringsövervakningen i Borgå

  • övervakar korttidsparkeringen
  • sköter betalningstrafiken och indrivningen i anslutning till avgifterna för felparkering
  • svarar för kundbetjäningen
  • svarar behandlingen av protester och utlåtanden till förvaltningsdomstolen
  • utarbetar också statistik om parkeringsövervakningen
  • Parkeringsövervakare är stadsjurist Olli Ojanperä