Parkering

Att parkera på gatorna inom centrumområdet i Borgå är antingen avgiftsbelagt eller tidsbegränsat.

Avgiftbelagda tider:

  • mån.- fre. kl. 8–18
  • lör. kl. 8–15

Parkering för turister som besöker Borgå 

Parkeringsövervakningen i Borgå

  • övervakar korttidsparkeringen
  • sköter betalningstrafiken och indrivningen i anslutning till avgifterna för felparkering
  • svarar för kundbetjäningen
  • svarar behandlingen av protester och utlåtanden till förvaltningsdomstolen
  • utarbetar också statistik om parkeringsövervakningen
  • Parkeringsövervakare är stadsjurist Olli Ojanperä