Parkering

Att parkera på gatorna inom centrumområdet i Borgå är antingen avgiftsbelagt eller tidsbegränsat.

Avgiftbelagda tider:

 • mån.- fre. kl. 8–18
 • lör. kl. 8–15

Borgå stad har uppdaterat fem parkeringsautomater. I de uppdaterade automaterna kan man betala med kort och också kontaktlöst.

Automaterna finns vid:

 • Salutorgets P-område
 • Ågatan, invid Mannerheimgatans bro
 • Krämaretorget
 • Brunnsgatan 28
 • Mannerheimgatan 21 (ämbetshuset)

Parkering för turister som besöker Borgå 

Parkeringsövervakningen i Borgå

 • övervakar korttidsparkeringen
 • sköter betalningstrafiken och indrivningen i anslutning till avgifterna för felparkering
 • svarar för kundbetjäningen
 • svarar behandlingen av protester och utlåtanden till förvaltningsdomstolen
 • utarbetar också statistik om parkeringsövervakningen
 • Parkeringsövervakare är stadsjurist Johanna Päivärinta