Parker

Stadskärnan och Gamla stan har tiotals parker där stadsbor och turister kan njuta av vackra planteringar och offentliga konstverk. Sedan år 2010 har Borgå också en nationalstadspark.

Borgå stads grönområden omfattar omkring:

 • 104 hektar parker
 • 80 hektar ängsmark
 • 725 hektar parkskog
 • 2 700 hektar skogsmark
 • 51 lekparker
 • 6 hundparker

I parkerna i Borgå finns 51 områden som har reserverats för användning som lekplats. Bl.a. Borgå stads småbarnsfostran ordnar ledd verksamhet i lekparkerna.

Håll parkerna trivsamma

 • Parklekplatserna är viktiga både som lekområden för barn och som träffpunkter för invånarna.
 • Märk att det dock är förbjudet att hämta hundar till lekparkerna.
 • Hälsoskyddsmyndigheterna får ofta förfrågningar om sanitära olägenheter som anknyter till matning av fåglar.
 • Om matningen av fåglar har ordnats fel, kan detta förorsaka sanitära olägenheter i tätt bebodda områden.
 • Mat får aldrig placeras direkt på marken. 
 • Smulor av bröd och bullar som blir kvar på matningsstället och dess omgivning lockar även andra skadedjur, t.ex. råttor, måsar, stadsduvor och kråkor. 
 • Sjukdomarna kan sprida sig från ett dåligt skött matningsställe inte bara till fåglar utan också till andra djur (t.ex. katter och hundar).
 • Du kan göra en anmälan om underhåll via den elektroniska ärendetjänsten.

Läs mer: Matning av fåglar (Borgå stad hälsoskyddet)