Parkdaghemmet flyttar till Katthult daghem över sommaren