PAH-halterna i Sannäs skola och Ilolan koulu är under riktvärden, luktolägenheter ännu i några lokaler