Påbörjandet av renoveringsarbetena i Linnajoen koulu skjuts upp till sommaren