Förvaltningschef
Paavilainen, Salla
Social- och hälsovårdssektorns ledning
Kontaktuppgifter
Stadshusgatan 5, 06100 Borgå
040 676 1453

Upp till början