Förvaltningschef
Paavilainen, Salla
Social- och hälsovårdssektorns ledning
Kontaktuppgifter
WSOY-huset, Mannerheimsgatan 20 K, 3. vån. 06100 Borgå
040 676 1453

Upp till början