På sommarens utställningar visas mångsidig samtidskonst