På Prästgårdsbacken utförs anslutningsjobb 13.11, avbrott i vattendistributionen kan förekomma