På onsdagen äter man ekologiskt kött från Borgå i skolor och daghem