På konstutställningar blir man Bergtagen och undersöker återspeglingar i vatten