På höstens konstutställningar undersöks medvetandets skikt och drömbilder