På Äppelbacken ordnas ett öppet diskussionsmöte om upphandlingen av färdtjänst och sättet att ordna tjänsten