Övrigt utbud för lågstadiet

Kulturtjänster

Författarbesök i skolorna på Runebergsdagen

Tio författare besöker låg- och högstadier den 5 februari.
Förfrågningar:kulturkoordinator Miira Holländer, miira.hollander@porvoo.fi, 040 527 2647.

Svenska veckan med program på Grand

Svenska veckan firas årligen i november. Programinformation: www.svenskaveckan.fi
Förfrågningar: kulturinstruktör Eva-Rita Helin, eva-rita.helin@porvoo.fi, tfn 040 489 9599

Visning i J. L. Runebergs hem

Bekanta dig med nationalskalden och hans familj i genuin 1800-talsmiljö under ledning av en guide.
Förfrågningar: runeberg@porvoo.fi, 040 489 9900.


Biblioteket


Ungdomstjänsterna


Borgå museum

En skattkista med Borgånejdens historia för såväl stora som små www.porvoonmuseo.fi


Borgå naturskola

Tjänster till skolorna


Idrottstjänsterna

Idrottstjänsterna har som mål att alla skolelever ska ha möjlighet att syssla med motion både på fritiden och under skoldagarna. 

Samarbete vår 2020 - FC Futura Juniorit

FC Futura Juniorit erbjuder åt årskurs 1-2 (2011-2012 födda) Borgåelever ett kostnadsfritt idrottsevenemang i toppförhållandena på Uusimaa Areena. Verksamheten erbjuds under tiden 16.3.-2.4.2020 på måndagar, tisdagar och torsdagar mellan kl. 9.00-15.00. För verksamheten ansvarar föreningens anställda som har en lång erfarenhet av att leda och lära sport och fotboll.

Evenemanget varar i 45 minuter/grupp som innehåller fyra olika sport- och fotbollsinspirerade delmoment. Handledarna/lärarna får gärna vara med i gruppen eller delta som handledare eller hjälptränare i själva verksamheten. Den maximala gruppstorleken är 60 barn.

Tilläggsuppgifter och anmälningar riktas till FC Futura Juniorit, Mira Oras, mira.oras@fcfj.fi. Tiden beaktas som reserverad först då ni fått bekräftelse av FC Futura Juniorit. Välkomna med och njuta av motionsglädje!

Idrottsvagnen

Skolor och daghem kan gratis låna idrottstjänsternas idrottsvagn. Vagnen innehåller en massa olika redskap. Utbudet varierar beroende av årstiden. Önskemål om låning skickas till liikunta.tilavaraus@porvoo.fi

Idrottsplatser och -anläggningar

De idrottsplatser som anlagts i skolornas närmiljö lockar eleverna att röra på sig både under rasterna och utanför skoltiden. Idrottsplaner, isbanor, motionsstigar och skidspår i närheten av skolorna ger elever i alla åldrar möjlighet att motionera på gymnastiklektionerna men också under fritiden. Även ungdomsishallen och Aurorahallen kan avgiftsfritt reserveras av skolorna. Bokningar görs via idrottstjänsterna.

Skolsimning

Alla elever i grundskolan kan simma gratis fem gånger per termin i Borgå simhall. Vid behov kan en grupp elever också anlita en simlärare för att lära ut grunderna. Bokningar görs via simhallen.

Idrottstävlingar för lågstadieelever

För klasserna 1–6 ordnar idrottstjänsterna i samarbete med idrottsföreningarna tävlingar i olika idrottsgrenar skolorna emellan:

Idrottsevenemang

Det roliga evenemanget Ice Skating Tour ordnas för alla skolelever i samarbete med Finska Skridskoförbundet på stora konstisbanan (bollplanen, Gymnasiegatan 22) 4.12 2019. På förmiddagen ordnas program för eleverna på lågstadiet, på eftermiddagen för eleverna på högstadiet och i gymnasiet och på kvällen för hela familjen (med väderreservation). Förhandsanmälning till idrottsbyrån.

Idrottsbetonat program under skolornas lov

Under höst-, sport- och sommarlovet ordnas olika motionsbaserade aktiviteter för skoleleverna. Det är bara att välja fritt bland utfärder, läger, idrottsskolor, motionsevenemang och så vidare. 

Ledda idrottsgrupper

Från september till april ordnar idrottstjänsterna idrotts- och motionsgrupper med olika tema för barn i olika åldrar.