Övrigt utbud för högstadiet

Kulturtjänster

Författarbesök i skolorna på Runebergsdagen

10 författare besöker låg- och högstadier den 5 februari.
Förfrågningar: kulturkoordinator Miira Holländer, miira.hollander@porvoo.fi, 040 527 2647

Svenska veckan med program på Grand


Biblioteket


Ungdomstjänsterna


Idrottstjänster

Idrottstjänsterna har som mål att alla skolelever ska ha möjlighet att syssla med motion både på fritiden och under skoldagarna. 

De idrottsplatser som anlagts i skolornas närmiljö lockar eleverna att röra på sig både under rasterna och utanför skoltiden. Idrottsplaner, isbanor och motionsstigar/skidspår i närheten av skolorna ger elever i alla åldrar möjlighet att motionera på gymnastiklektionerna men också under fritiden. Även ungdomsishallen och Aurorahallen kan avgiftsfritt reserveras av skolorna. Bokningar görs via idrottstjänsterna.

Alla elever i grundskolan kan simma gratis fem gånger per termin i Borgå simhall. Vid behov kan en grupp elever också anlita en simlärare för att lära ut grunderna. Bokningar görs via simhallen.

Det roliga evenemanget Ice Skating Tour ordnas för alla skolelever årligen i samarbete med Finska Skridskoförbundet på stora konstisbanan (bollplanen). På förmiddagen ordnas program för eleverna på lågstadiet, på eftermiddagen för eleverna på högstadiet och i gymnasiet och på kvällen för hela familjen (med väderreservation).

Under höst-, sport- och sommarlovet ordnas olika motionsbaserade aktiviteter för skoleleverna. Det är bara att välja fritt bland utfärder, läger, idrottsskolor, motionsevenemang och så vidare. 

Skolorna kan också låna motionsredskap från idrottstjänsterna. Frisbeegolf är mycket omtyckt.

Vid behov kan vi arrangera motionsinriktad utbildning för skolornas lärare.