Övervakning av vattnets kvalitet vid allmänna badstränder och vinterbadplatser

Badsträndernas mikrobiologiska vattenkvalitet analyseras 3–4 gånger per badsäsong. Analysresultaten offentliggörs så snart de blivit tillgängliga på webben och på badstrandens anslagstavla. Även riklig förekomst av blågröna alger meddelas på strandens anslagstavla och på Borgå stads www-sidor.

Badvattenprover 2021(på finska)

Badvattenprover 2020(på finska)

Badvattenprover 2019(på finska)

Badvattenprover 2018(på finska)

Badvattenprover 2017(på finska)