Övervakning av konsumentsäkerhet

Konsumentsäkerhetsövervakningen centraliserades till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från 1.5.2016. På Tukes webbplats finns kontaktuppgifter till de olika konsumenttjänstegrupperna samt information åt tjänsteleverantören om skyldigheter och säkerhetskrav på de tjänster som erbjuds.

Konsument:

Tjänsteleverantör:

Tilläggsinformation om övervakning av konsumentsäkerhet