Övertidsförbudet och förbudet att byta arbetsskiften kan påverka stadens tjänster