Överskottsmassor

Rena överskottsmassor från byggarbetsplatser är enligt lag avfall, som endast får tas emot av inrättningar med miljötillstånd för mottagningsverksamheten. Både den som lämnar över avfallet (markägare) och den som mottar avfallet har ansvar för avfallets slutgiltiga placering. Om förflyttande av överskottsmassor ska det upprättas ett överföringsdokument som ska förvaras för myndighetskontroller under minst tre års tid. Rena överskottsmassor kan utnyttjas med ett tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen.

Rosk'n Roll Ab tar emot överskottsmassor

Rosk'n Roll Ab sköter avfallshanteringen för invånare och offentliga fastigheter samt privata avtalskunder i Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Rosk'n Roll  Ab:s avfallsstation i Mömossen är specialiserad på mottagningen av rena överskottsmassor från företagens och privathushållens byggarbetsplatser. Dessa får inte placeras på någons mark utan myndighetstillstånd. Överskottsmassor som innehåller lera utgör en risk för grundvattnet.

Utnyttjande av överskottsmassor i byggande

Om man ska utnyttja rena överskottsmassor är det bra att bekanta sig med miljöministeriets publikation "Kaivetut maa-ainekset" - jäteluonne ja käsittely.