Dessa kan även intressera dig

Överlåtelsevillkoren för egnahemstomter

För alla tomter gäller byggnadsskyldighet. På egnahemstomter är byggnadsskyldigheten 50 % av byggrätten för egnahemshuset. På en del av tomterna anvisas en separat byggnadsyta för garage/lagerbyggnad. Då måste man också bygga ett garage/lagerbyggnad som uppfyller minst 50 % av byggrätten.

Byggnaden ska bli färdig inom tre år från det att köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknats.

Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och de bygganvisningar som staden utarbetat.

Man får inte utan stadens samtycke sälja en obyggd tomt eller överlåta arrenderätten förrän tomten är byggd.

Byggarna får tillgång till tomterna när områdets kommunalteknik är färdigt byggd.

Staden kan eventuellt fäller de träd som finns på tomten och som har ekonomiskt värde innan köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknas.

Allmänna överlåtelsevillkor för tomter