Överlåtelsevillkor för företagstomter

  • För alla tomter som staden överlåter gäller byggnadsskyldighet.
  • För företagstomter är byggnadsskyldigheten 50 % av byggrätten enligt detaljplanen.
  • Byggnaderna ska bli färdig inom tre år från det att köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknats.
  • Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och de bygganvisningar som staden utarbetat.
  • Det är förbjudet att överlåta arrenderätten vidare för en obyggd tomt utan stadens samtycke.

Byggarna får tillgång till tomterna när områdets kommunalteknik är färdigt byggd. 

Staden fäller de träd som finns på byggnadsytan och som har ekonomiskt värde innan köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknas.