Överföring av arrenderätt

Har du köpt ett hur som ligger på stadens arrendetomt? Du minns väl att du ska meddela staden om affären inom tre månader efter att äganderätten överförts.