Överförandet av socialvårdens uppgifter om klienterna till Kanta-arkivet framskrider i Borgå under 2019