Över en kvartsmiljon utländska turister i Borgå- och Lovisaregionen i fjol