Över 700 kunder svarade på Borgå vattens kundenkät