Över 1300 östnyländska åttondeklassister fick lära sig om avfallshantering