Över 125 ton avfall samlades in och togs till vara med ambulerande insamlingar