Otto-båten samlar in avfall från skärgården i östra Nyland