Otto-båten samlar in avfall från östra Nylands skärgård