Östra Nylands tillgänglighets- och framkomlighetsprogram har färdigställts