Skip to content

Östra Nylands socialjour

Tfn 040 517 4194
Nordenskiöldsgatan 20 A, 06100 Borgå
sosiaalipaivystys@porvoo.fi

Socialjourens och skyddshemmets kontaktuppgifter