Östra Nylands social- och krisjour

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år.


Social-och krisjouren erbjuder hjälp

Socialjouren betjänar ytterom tjänstetid på numret 040 517 4194.

Under tjänstetid får du service från socialbyrån i din egen kommun. Du kan vara i kontakt med Socialjouren när du vill göra en barnskyddsanmälan eller behöver brådskande hjälp och handledning. Ärendet kan exempelvis gälla ett barns levnadsförhållanden och trygghet, familjevåld eller oro för att en åldring inte klarar sej hemma. Du kan söka hjälp för egen del, som närstående, vän eller som tjänsteman. Tjänsterna är kostnadsfria.

Anvisningar för samtal efter en plötslig krissituation

Krishjälp är kortvarigt hjälpande

Du kan vara i kontakt med Socialjouren även då du eller dina närstående har råkat ut för en akut traumatisk kris, en olycka eller annan uppskakande händelse. Socialjouren erbjuder i sådana fall akut kris-och samtalshjälp 1-5 gånger per telefon, på kontoret eller hemma hos dej.

Psykosocialt stöd vid storolyckor

Socialjouren är i beredskap för storolyckor och ansvarar i sådana fall för ordnandet och koordinerandet av psykosocialt stöd i Östra Nyland.

Icke brådskande barnskyddsärenden

Barnskyddsärenden som inte är brådskande kan skickas skriftligen till socialtjänsterna i barnets hemkommun. Du kan även fylla i en blankett på kommunens hemsida eller ringa till socialbyrån.

Sibbo barnskydd

Ta kontakt

Social-och krisjouren 24/7 tfn 040 517 4194

Nordenskiöldsgatan 20 A, 06100 Borgå
sosiaalipaivystys@porvoo.fi

Förman Kirsi Nurme kontaktuppgifter