Östra Nylands sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Östra Nylands sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen erbjuder långtidsarbetslösa råd, handledning och tjänster som är avsedda att främja deras sysselsättning.

Tjänsterna baserar sig på en individuell bedömning av klientens situation, önskemål och mål. Tjänsterna syftar till att underlätta sysselsättningen för klienten. Tjänsterna kan också inriktas på att utveckla klientens kompetens, undersöka hälsoläget, bedöma arbetsförmågan, stärka livskompetensen eller på rehabilitering.

Verksamhetsstället i Borgå är en del av det sektorsövergripande samarbetsnätverket för främjande av sysselsättningen i östra Nyland.  Nätverket arbetar också i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.  

Tjänsterna är i huvudsak avsedda för arbetslösa som lyft arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar. För övriga arbetslösas sysselsättning svarar TE-byrån.

Läs mera: Lagom sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen