Östra Nylands regionråd: särlösningen för social- och hälsovården bereds i samarbete