Östra Nylands familjerättsliga enhet

Betjänar invånare från Askola, Lovisa, Lappträsk och Borgå

Förstahjälp vid separation

Förstahjälp vid separation förverkligas i samarbete med Yhden vanhemman liitto, Familjerådgivningscentralen och Barnavårdsföreningen

Vårdnad, underhåll, boende och umgängesrätt

Med vårdnad om ett barn avses skötsel och bestämmande om barnets angelägenheter. Om barnets föräldrar är gifta med varandra, är båda barnets vårdnadshavare. Föräldrar kan komma överens om gemensam vårdnad av det barn som de väntar, på rådgivningen samtidigt som faderskapet erkänns, eller hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Läs mera om vårdnad, underhåll, boende och umgängesrätt

Faderskapserkännande och -utredningar

När ett barns föräldrar inte är gifta erkänns faderskapet i första hand i på mödrarådgivningen redan innan barnet fötts. På rådgivningen är det inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende. Dessa frågor samt vid oklara fall kan man vid behov komma överens om hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Erkännande av faderskap på rådgivningen

Broschyr: Erkännande av faderskap

Moderskapserkännande och – utredningar

Den nya moderskapslagen träder i kraft 1.4.2019, och den gäller moderskapsfastställande när en kvinna, jämsides med den som föder barnet, har gett sitt samtycke till assisterad befruktning.

En kvinnlig partner till den som fött ett barn som följd av assisterad befruktning kan fastställas vara barnets mor jämsides med den som har fött barnet när paret i samförstånd har fått assisterad befruktning. Efter barnets födelse eller i oklara fall kan moderskapet utredas och erkännas hos barnatillsyningsmannen.

På rådgivningen är det inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende. Dessa frågor kan vid behov avtalas om hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Erkännande av moderskap på rådgivningen

Broschyr: Erkännande av moderskap

Ta kontakt

Besöksadress: Konstfabriksgatan 4 C, 3:e vån., 06100 Borgå (enligt överenskommelse mottagning i Lovisa).

Byråsekreterare Katarina Backlund, Telefontid må–to kl 9–11, tfn 019 520 4991. 

  • tidsbeställning
  • arkiv
  • faderskapsdokument
  • indexförhöjningar

Barnatillsyningmännen har telefontid må och ons kl. 9-10, kontaktuppgifterna hittar du här

För att bekräfta identiteten ska ett identitetsbevis visas upp för barnatillsyningsmannen.

Du kan sända oss krypterad e-post genom att gå till adressen https://turvaposti.porvoo.fi och registrera dig som användare. Välj adressen sope@porvoo.fi

På grund av bestämmelserna om datasekretess kan klientärenden inte besvaras per e-post.

Datasekretess för uppgifter om klienter och patienter (t.ex. kontroll av uppgifter)

Familjerättsliga enhetens broschyrer och blanketter

Modellavtal  (pdf)