Östra Nylands familjerättsliga enhet

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år.


Betjänar invånare från Askola, Lovisa, Lappträsk, Borgå och Sibbo.

Förstahjälp vid separation

Förstahjälp vid separation förverkligas i samarbete med Yhden vanhemman liitto, Familjerådgivningscentralen och Barnavårdsföreningen

Vårdnad, underhåll, boende och umgängesrätt

Med vårdnad om ett barn avses skötsel och bestämmande om barnets angelägenheter. Om barnets föräldrar är gifta med varandra, är båda barnets vårdnadshavare. Föräldrar kan komma överens om gemensam vårdnad av det barn som de väntar, på rådgivningen samtidigt som faderskapet erkänns, eller hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Läs mera om vårdnad, underhåll, boende och umgängesrätt

Faderskapserkännande och -utredningar

När ett barns föräldrar inte är gifta erkänns faderskapet i första hand i på mödrarådgivningen redan innan barnet fötts. På rådgivningen är det inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende. Dessa frågor samt oklara faderskap sköts vid behov hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Under den tid barnet har endast en officiell förälder, också innan den andra förälderns föräldraskap har fastställt, har barnet rätt till underhållsstöd från FPA, Underhållsstöd – kela.fi.

Erkännande av faderskap på rådgivningen

Broschyr: Erkännande av faderskap

Moderskapserkännande och – utredningar

En kvinnlig partner till den som fött ett barn som följd av assisterad befruktning kan fastställas vara barnets mor jämsides med den som har fött barnet när paret i samförstånd har fått assisterad befruktning. Efter barnets födelse eller i oklara fall kan moderskapet utredas och erkännas hos barnatillsyningsmannen.

På rådgivningen är det inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende. Dessa frågor kan vid behov avtalas om hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Under den tid barnet har endast en officiell förälder, också innan den andra förälderns föräldraskap har fastställt, har barnet rätt till underhållsstöd från FPA, Underhållsstöd – kela.fi.

Erkännande av moderskap på rådgivningen

Broschyr: Erkännande av moderskap

Ta kontakt

Rådgivning och tidsbeställning må–to kl. 9–11 och kl. 13–14, tfn 019 520 4991.

E-post i-u.perheoikeudellinen@porvoo.fi

Barnatillsyningmännen har telefontid må och ons kl. 9-10, kontaktuppgifterna hittar du här

För att bekräfta identiteten ska ett identitetsbevis visas upp för barnatillsyningsmannen.

Besöksadress: Konstfabriksgatan 4 C, 3:e vån., 06100 Borgå. Mottagning även i Lovisa och Sibbo enligt överenskommelse.

Familjerättsliga enhetens broschyrer och blanketter

Modellavtal  (pdf)